Thử thách tìm vật khác biệt trong 5 giây

Một chiếc cúc áo lẫn trong đống kẹo viên sặc sỡ, chiếc lò xo ẩn mình trong hàng nghìn đinh vít, liệu bạn có thể tìm được chúng?

Câu 1:

Thử thách tìm vật khác biệt trong 5 giây

Câu 2:

Thử thách tìm vật khác biệt trong 5 giây - 1

Câu 3:

Thử thách tìm vật khác biệt trong 5 giây - 2

Câu 4:

Thử thách tìm vật khác biệt trong 5 giây - 3

Câu 5:

Thử thách tìm vật khác biệt trong 5 giây - 4

Câu 6:

Thử thách tìm vật khác biệt trong 5 giây - 5